Προφίλ

Η EASY HOMΕ, ιδρύθηκε από τους Γεώργιο Παπουτσή και Γεώργιο Σπυράκο το 2005, είναι μια τεχνική εταιρεία με πολυετή και δυναμική παρουσία στον κατασκευαστικό κλάδο.

 

Η EASY HOME προσφέρει μία επαναστατική μέθοδο κατασκευής για ενεργειακής απόδοσης σπίτια, που συνδυάζει με πρωτοποριακό τρόπο την αντοχή, την οικονομία και την αισθητική τελειότητα, δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες , από την έναρξη ως το πέρας του έργου.

 

Σκοπός μας είναι άρτια και καινοτόμα έργα αλλά και πλήρως ικανοποιημένοι πελάτες.

Οι στόχοι της εταιρίας μας είναι: 

 

  • Η μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη έγκαιρα, με ακρίβεια, με συνέπεια και με το μικρότερο κόστος.
  • Η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας στην αγορά και του συνόλου των αποτελεσμάτων αυτής.
  • Το σύνολο των προϊόντων να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών, καλύπτοντας όλες τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρία μας:

 

– Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2000 (Αρ. Πιστοποιητικού: 09-Q-00414-TIC) το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, που επηρεάζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Το σύστημα παρακολουθείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων.

 

– Παρέχει επαρκείς πόρους για την διαχείριση της ποιότητας: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό.

Easy Home Prokat ανθρώπινο δυναμικό
Πιστοποίηση ISO