Πλεονεκτήματα

 • Τα στοιχεία δόμησης παράγονται σε μεγάλο βαθμό στα εργοστάσια της Γερμανίας, Σουηδίας, Φινλανδίας και Ελλάδος, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο   δόμησης μιας προκατασκευασμένης (προκατ) οικίας, οπότε έχουμε ταχύτερο χρόνο κατασκευής
 • Οι υψηλοί συντελεστές θερμομόνωσης της κατασκευής εγγυώνται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας
 • Το κόστος κατασκευής και ο χρόνος παράδοσης για ένα προκατασκευασμένο (προκάτ) ξύλινο σπίτι είναι προκαθορισμένα, οριστικά και αμετάκλητα, βασιζόμενα σε ιδιωτικά συμφωνητικά, σε αντίθεση με τον συμβατό τρόπο δόμησης όπου οι αποκλίσεις πολλές φορές φθάνουν στο 30% επιπλέον.
 • Άριστη Θερμομόνωση/Στεγανοποίηση. Προσφέρουμε τέλεια προστασία από το βρόχινο νερό και την εξωτερική υγρασία με παράλληλη προστασία από τη μούχλα, τα βακτηρίδια, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη εσωτερική θερμοκρασία.
 • Αποφυγή Θερμογέφυρων
 • Αποφυγή εισχώρησης αέρα και συγκέντρωσης υδρατμών
 • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 60%
 • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
 • Χαμηλότερη τιμή έως και 50% από τις παραδοσιακές συμβατικές κατοικίες
 • Καλύτερη ηχομόνωση
 • Μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής
 • Μεγαλύτερη αντισεισμική προστασία
 • Ευελιξία στον σχεδιασμό
 • Ελευθερία επιλογών του τύπου θέρμανσης
 • Ταχύτητα κατασκευής
 • Εφαρμόζοντας το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, αποφεύγουμε την παθογένεια των προκάτ σπιτιών με ρηγματώσεις στην εξωτερική τοιχοποιία.