Πλεονεκτήματα

• καλύτερη στατική και δυναμική συμπεριφορά

 

• εφαρμόζονται πλήρως οι Ευρωκώδικες

 

• το πιο στιβαρό κτίριο μονολιθικής κατασκευής

 

• μεγάλυτερη ταχύτητα αποπεράτωσης του έργου

 

• είναι διπλά μονωμένα σε όλη την επιφάνειά τους

 

• μεγαλύτερη ηχομόνωση

 

• μεγαλύτερη θερμομόνωση

 

• πλήρη ελευθερία σχεδίου

 

Οικίες Α’ ενεργειακής Απόδοσης (μειωμένο κόστος χρήσης)

 

Δεν είναι προκατασκευή

 

Αντισεισμικότητα

 

• Πυράντοχοι τοίχοι

 

• Μειωμένος χρόνος & κόστος κατασκευής

 

Γνωστό & προκαθορισμένο κόστος εξαρχής